Advies voor al uw bouwprojecten

Veiligheidscoördinatie

Heeft u binnenkort bouwplannen?

Dan heeft u wellicht een veiligheidscoördinator nodig. Om de veiligheid op de werf te coördineren tussen de verschillende partijen voorziet de wetgeving de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Doel is het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector te verminderen.

Misplon-VDC biedt volgende ondersteuning:

Als veiligheidscoördinator hebben we relevante beroepservaring uitgebouwd in verschillende sectoren en voor publieke en private werken in regio Brugge – Kust – Kortrijk. Veiligheidscoördinatie wordt vaak gecombineerd met EnergiePrestatie en Binnenklimaat-verslaggeving (EPB-verslaggeving).

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren of waar werken met een verhoogd risico uitgevoerd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² en bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Het (ver)bouwen van woningen en kleinere appartementsgebouwen valt onder die eerste categorie.

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect, echter meestal voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen. In de praktijk is het echter dikwijls de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar z’n veiligheidscoördinator.

De veiligheidscoordinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.

Sitemap - Privacy - Een website van  Een website van 2design bvba