Advies voor al uw bouwprojecten

Ventilatie verslaggeving

Ventilatie wordt steeds belangrijker in de nieuwe, goed geïsoleerde woningen. Een goede ventilatie vereist echter een goed ontwerp en kwalitatieve uitvoering. Om dit te kunnen garanderen werd een kwaliteitskader voor ventilatie ( de STS-P 73-1 ) opgesteld. Alle residentiële bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 moeten aan dit kwaliteitskader voldoen.

Concreet betekent dit dat er een ventilatieprestatieverslag moet worden opgemaakt. Dit begint reeds in de ontwerpfase, vooraleer de EPB startverklaring kan worden ingediend moet er een ventilatievoorontwerp worden opgemaakt.

Iedere verdere stap in het bouwproces die gelinkt is aan ventilatie moet voldoen aan dit kwaliteitskader.

 

Misplon-VDC biedt volgende ondersteuning:

 

De coördinator registreert het dossier bij het kwaliteitskader en stuurt de diverse deelverslaggevers aan. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering. Iedere aannemer ( plaatser toevoerroosters , mechanische ventilatie ed . ) is verantwoordelijk voor zijn deelaspect, hij moet zelf ook de nodige kwalificaties hebben om dit uit te voeren.

Misplon-VDC kan de bouwheer daarin adviseren. Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitskader van BCCA en van SKH.

 

Meer info op www.ikventileerverstandig.be

 

Sitemap - Privacy - Een website van  Een website van 2design bvba